PAINFUL HERITAGE:
Cultural landscape of the Second World War. Phenomenology, lessons and management systems

Information in English

Bilde fra Saltfjellet, Riksarkivet, Leiv Kreybergs arkiv.

Andre verdenskrig er en viktig del av norsk kollektiv erindring og identitet.
Til tross for dette har mange av krigens kulturlandskap fått lite oppmerksomhet fra både akademia og kulturminneforvaltingen. Landskapene forvitrer, og med dem forsvinner også minnene, kilder til historisk kunnskap og viktige lærdommer. Les mer om prosjektet.

AKTUELT:

programme

10TH–11TH NOVEMBER 2011:

THE PAINFUL HERITAGE - Materiality and multi-vocality.

International workshop.

Registration before October 25th at post@falstadsenteret.no

See programme.


____________________

UTSTILLING:

Painful Heritage–utstillinga i lobbyen
på Falstadsenteret i 2010:

INTERNASJONALT SYMPOSIUM:

Painful heritage symposium: Cultural landscapes of the second world war, The Falstad Centre, 11th-12th November 2010.

symposium

photos

Read about the symposium
and see photos.

 

SKAMMENS MINNESMERKER

Det er viktig for kommende generasjoner at vi forteller hele historien fra okkupasjonen av Norge – også den som er mindre ærefull sett med norske øyne, skriver professor Gudmund Hernes, styreleder i Stiftelsen Falstadsenteret og riksantikvar Jørn Holme i en kronikk i VG 13. oktober. Holme og Hernes framhever også forskningsprosjektet Painful Heritage. Les hele kronikken på Riksantikvarens hjemmesider.

riksantikvaren.no

____________________

FELTARBEID KAPROLAT

I juni 2010 reiste Leiv Sem på feltarbeid til Kaprolat og Hasselmann, åstedet for slaget der 3 SS-kompani av norske soldatar blei utsletta 25. og 26. juni 1944. Feltarbeidet var ein del av PH-prosjektet ”Norske slagmarker”, og besto i å følgje ekspedisjonen til Kaprolatkomitéen. Les mer.

____________________

WORKSHOP JUNI 2010

workshop

Se kort omtale på engelsk og bilder.

____________________

STOR OPPMERKSOMHET OM UTSTILLING

I forbindelse med det russiske statsbesøket i april 2010 i åpnet en utstilling om sovjetiske krigsfanger på Forsvarsmuseet. Både HM Kong Harald og president Dmitrij Medvedev var til stede ved åpningen 26. april. Utstillingen er del av forskningsprosjektet ”Painful Heritage”. Mer informasjon her.

Utstillingens katalog er tilgjengelig i norsk/engelsk og norsk/russisk versjon og kan leses online.

 

[publ april/mai 2010]

OMTALE I FORSKNING.NO

I prosjektet «Painful Heritage. Cultural landscapes of the Second World War in Norway» prøver norske forskere å finne svar på en rekke spørsmål knyttet til de delene av krigshistorien som ikke ble skrevet. Skriver journalist Tom Erik Økland på forskning.no, saken ligger også på Forskningsrådets nettsider. [publ mars 2010]

Se flere nyhetssaker.

PROSJEKTENE:

  • Minnet, forvaltningen og bruk av østeuropeiske krigsgraver i Nord-Europa. Les mer.

  • Norske slagmarker. Les mer.

  • Ondskapens landskap:
    Nazi-Tysklands anlegg og krigsfangeleire i norske kulturlandskap. Les mer.

FORSKERNE:

Prof. dr. art Marek E. Jasinski, prosjktleeder

Marianne N. Soleim Dr.art. Marianne Neerland Soleim

Leiv Sem Ph.D. Leiv Sem

I tillegg til forskerne består prosjektets styringsgruppe av direktør Tone Jørstad, Falstadsenteret (leder for styringsgruppa) og 1. amanuensis Lars F. Stenvik, NTNU Vitenskapsmuseet.

(c) Falstadsenteret | |7624 Ekne | The Falstad Centre | N7624 Ekne, Norway

Vitenskapsmuseet falstadsenteret forskningsrådet